SupportAbility

Avrupa’daki KOBİ’lere Engellilerin İstihdamında Destek

Bir dizi ulusal ve uluslararası siyasi gelişme nedeniyle fiziksel bir engeliyle yaşayan, öğrenme güçlüğü çeken ve zihinsel bir hastalık geçmişi olan kişilerin (bu birbirinden ayrı gruplardan burada toplu olarak “bir engelle yaşayan insanlar” olarak bahsedilmektedir) dahil edilmesine yol açan faaliyetler desteklenmektedir.

Bu, Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen temel bir politika ve strateji içerir.

Faaliyetler devam ederken ve yükümlülükler ortadayken Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin amaçlarına ulaşılması için daha yapılması gereken çok şeyin olduğu bir resim ortaya çıkmaktadır. İstihdamın önündeki engellerin hala ortadan kaldırılması gerekmektedir. İstihdamın önündeki engellerin hala ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Bu doğrudan KOBİ özel sektörüne uygulanmaktadır. Proje ortakları, sözleşmenin amaçlarına tamamen bağlıdır: UEAPME, engellilerin tüm Avrupa’nın % 16’sını temsil ettiğini ve bir yetenek ve tüketim kaynağı olduklarını kabul etmektedir ve engelli yaşayan insanlar için sosyal içerme gibi topluma katma değer sağlayan girişimlerin desteklemeye ihtiyacı olduğuna inanmaktadır.

KOBİ’lerin idareci ve yöneticileri, çalışanlarının kişisel olarak değerlendirilebilecekleri bir alana sahip olduklarını düşündükleri yerlerde çevrelerinin destekleyici olma potansiyeline sahip olmasından gurur duymaktadırlar.

SupportAbility, bunun kapsayıcılık için özellikle daha değerli olabileceğinin bilincindedir bu şekilde çalışanlar yıllarca kalmak isteyeceklerdir.

Bununla birlikte KOBİ’ler, engelli insanların ihtiyaç duyabilecekleri KOBİ ortamında sağlanan geniş topluluk değerlerinin üstünde olan çok spesifik yardımları sağlayacakleri bilgi, kaynak ve altyapı eksiklikleri nedeniyle onların dahil edilmesini bir zorluk olarak görebilirler.

Uzun süreli istihdamı sağlamak için engelli veya zihinsel sağlık sorunu yaşayan insanlara imkan vermeyi amaçlayın.

Mobilya ve ahşap sektöründe yaklaşık 126.000 firma vardır ve üretim 84 Milyar Euro’dan fazladır.

[powr-hit-counter id=”69d0a490_1485782614293″]